Контакт – сграда ул.Костур 16

тел. 0894 304 306 / 310

Изберете желаната от вас секция и разгледате разпределенията

СЕКЦИИ СГРАДА КОСТУР

секции сграда
Секция А Секция Б Секция В

Секция А

Секция Б

Не е в продажба!

Секция В

Не е в продажба!

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com