Цени – сграда ул.Костур 16

тел. 0894 304 306 / 310

Етаж Апартамент Описание Изложение Чиста площ Общи части Обща площ Тераса /м2/ Склад /№/ Цена /м2/ Крайна цена Статус Детайли
                     
2 Апартамент А1 2 – стаен изток 53.72 8.88 62.60 860 Продаден
2 Апартамент А2 3 – стаен изток/юг 93.75 16.11 109.86 860 Продаден
2 Апартамент А3 3 – стаен юг 84.32 14.35 98.67 860 Продаден
2 Апартамент А4 3 – стаен юг/запад 92.63 15.77 108.40 860 Продаден
2 Апартамент А5 2 – стаен север/изток 57.34 9.47 66.81 860 Продаден
2 Апартамент А6 3 – стаен север/запад 86.82 14.49 101.31 840 Продаден
2 Апартамент А7 3 – стаен запад 94.95 16.16 111.11 860 Продаден
2 Апартамент А8 2 – стаен север 58.19 9.61 67.80 860 Продаден
                     
3 Апартамент А9 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 880 Продаден
3 Апартамент А10 3 – стаен изток/юг 93.75 16.77 110.52 880 Продаден
3 Апартамент А11 3 – стаен юг 84.32 14,94 99.26 880 Продаден
3 Апартамент А12 3 – стаен юг/запад 92.63 16.41 109.04 880 Продаден
3 Апартамент А13 2 – стаен север/изток 57.34 9.86 67.20 880 Продаден
3 Апартамент А14 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 950 97 000 Свободен виж
3 Апартамент А15 3 – стаен запад 94.95 16.82 111.77 880 Продаден
3 Апартамент А16 2 – стаен север 58.19 10.01 68.20 880 Продаден
                     
4 Апартамент А17 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 900 Продаден
4 Апартамент А18 3 – стаен изток/юг 93.75 16.77 110.52 880 Продаден
4 Апартамент А19 3 – стаен юг 84.32 14.94 99.26 880 Продаден
4 Апартамент А20 3 – стаен юг/запад 92.63 16.41 109.04 880 Продаден
4 Апартамент А21 2 – стаен север/изток 57.34 9.94 67.28 880 Продаден
4 Апартамент А22 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 880 Продаден
4 Апартамент А23 3 – стаен запад 94.95 16.82 111.77 880 Продаден
4 Апартамент А24 2 – стаен север 58.19 10.08 68.27 880 Продаден
                     
5 Апартамент А25 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 880 Продаден
5 Апартамент А26 3 – стаен изток/юг 93.75 16.77 110.52 880 Продаден
5 Апартамент А27 3 – стаен юг 84.32 14.94 99.26 880 Продаден
5 Апартамент А28 3 – стаен юг/запад 92.63 16.54 109.17 880 Продаден
5 Апартамент А29 2 – стаен север/изток 57.34 9.94 67.28 880 Продаден
5 Апартамент А30 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 900 Продаден
5 Апартамент А31 3 – стаен запад 94.95 16.82 111.77 880 Продаден
5 Апартамент А32 2 – стаен север 58.19 10.08 68.27 880 Продаден
                     
6 Апартамент А33 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 880 Продаден
6 Апартамент А34 3 – стаен изток/юг 93.75 16.90 110.65 880 Продаден
6 Апартамент А35 3 – стаен юг 84.32 15.06 99.38 880 Продаден
6 Апартамент А36 3 – стаен юг/запад 92.63 16.54 109.17 880 Продаден
6 Апартамент А37 2 – стаен север/изток 57.34 9.94 67.28 880 Продаден
6 Апартамент А38 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 880 Продаден
6 Апартамент А39 3 – стаен запад 94.95 16.95 111.90 880 Продаден
6 Апартамент А40 2 – стаен север 58.19 10.08 68.27 880 Продаден
                     
7 Апартамент А41 2 – стаен изток 53.72 9.13 62.85 880 Продаден
7 Апартамент А42 3 – стаен изток/юг 67.56 16.57 84.13 880 Продаден
7 Апартамент А43 3 – стаен юг 110,51 14.76 125,27 880 Продаден
7 Апартамент А44 3 – стаен юг/запад 92.63 16.21 108.84 880 Продаден
7 Апартамент А45 2 – стаен север/изток 57.34 9.74 67.08 880 Продаден
7 Апартамент А46 3 – стаен север/запад 86.82 14.90 101.72 880 Продаден
7 Апартамент А47 3 – стаен запад 94.95 16.62 111.57 880 Продаден
7 Апартамент А48 2 – стаен север 58.19 9.89 68.08 880 Продаден
                     
8 Апартамент А49 2 – стаен изток 53.72 8.88 62.60 900 Продаден
8 Апартамент А50 3 – стаен изток/юг 93.75 16.11 109.86 900 Продаден
8 Апартамент А51 3 – стаен юг 84.32 14.35 98.67 880 Продаден
8 Апартамент А52 3 – стаен юг/запад 92.63 15.77 108.40 880 Продаден
8 Апартамент А53 2 – стаен север/изток 57.34 9.55 66.89 880 Продаден
8 Апартамент А54 3 – стаен север/запад 86.82 14.49 101.31 880 Продаден
8 Апартамент А55 3 – стаен запад 94.95 16.16 111.11 880  Продаден
8 Апартамент А56 2 – стаен север 58.19 9.61 67.80 880 Продаден
                     
9 Апартамент А57 изток/юг 111.95 18.85 130.80 114.35 900 Продаден
9 Апартамент А58 53.02 8.84 61.86 27.48 75 000 Свободен виж
9 Апартамент А60 запад/север 75.8 12.39 88.19 36.76 900 Продаден
9 Апартамент А61 запад/север 60.74 9.83 70.57 62.90 900 Продаден
                     
1 Склад А1 2.31 0.12 2.43 Продаден
1 Склад А2 2.33 0.12 2.45 Продаден
1 Паркомясто А1/1 паркомясто 13.99 15.24 29.23 Продаден
1 Паркомясто А2/2 паркомясто 15.01 16.35 31.36 Продаден
1 Паркомясто А3/3 паркомясто 14.34 15.62 29.96 Продаден
1 Паркомясто А4/4 паркомясто 17.35 18.90 36.25 Продаден
1 Паркомясто А5/5 паркомясто 17.35 18.90 36.25 Продаден
1 Паркомясто А6/6 паркомясто 15.01 16.35 31.36 Продаден
1 Паркомясто А7/7 паркомясто 14.35 15.63 29.98 Продаден
1 Паркомясто А8/8 паркомясто 17.45 19.00 36.45 Продаден
1 Паркомясто А9/9 паркомясто 17.35 18.90 36.25 Продаден
1 Паркомясто А10/10 паркомясто 14.39 15.68 30.07 Продаден
1 Паркомясто А11/11 паркомясто 16.96 18.48 35.44 Продаден
1 Паркомясто А12/12 паркомясто 18.37 20.01 38.38 Продаден
1 Паркомясто А13 паркомясто 17.07 18.60 35.67 Продаден
1 Паркомясто А14 паркомясто 13.30 14.49 27.79 Продаден
1 Паркомясто А15 паркомясто 13.30 14.49 27.79 Продаден
1 Паркомясто А16 паркомясто 12.00 13.07 25.07 Продаден
1 Паркомясто А17 паркомясто 12.00 13.07 25.07 Продаден
1 Паркомясто А18 паркомясто 12.28 13.38 25.66 Продаден
1 Паркомясто А19 паркомясто 12.28 13.38 25.66 Продаден
                     
-1 Паркомясто А20 паркомясто 13.99 14.46 28.45 Продаден
-1 Паркомясто А21 паркомясто 15.01 15.51 30.52  Продаден
-1 Паркомясто А22 паркомясто 14.34 14.81 29.15  Продаден
-1 Паркомясто А23 паркомясто 17.35 17.93 35.28 Продаден
-1 Паркомясто А24 паркомясто 17.35 17.93 35.28 Продаден
-1 Паркомясто А25 паркомясто 15.01 15.51 30.52 Продаден
-1 Паркомясто А26 паркомясто 14.35 14.82 29.17 Продаден
-1 Паркомясто А27 паркомясто 17.45 18.03 35.48 Продаден
-1 Паркомясто А28 паркомясто 17.35 17.93 35.28 Продаден
-1 Паркомясто А29 паркомясто 14.39 14.87 29.26 Продаден
-1 Паркомясто А30 паркомясто 16.96 17.52 34.48 Продаден
-1 Паркомясто А31 паркомясто 18.34 18.95 37.29 Продаден
-1 Паркомясто А32 паркомясто 17.07 17.64 34.71 Продаден
-1 Паркомясто А33 паркомясто 14.04 14.51 28.55 Продаден
-1 Паркомясто А34 паркомясто 14.04 14.51 28.55 Продаден
-1 Паркомясто А35 паркомясто 17.95 18.55 36.50 Продаден
-1 Паркомясто А36 паркомясто 17.95 18.55 36.50 Продаден
-1 Паркомясто А37 паркомясто 12.28 12.69 24.97 Продаден
-1 Паркомясто А38 паркомясто 12.28 12.69 24.97 Продаден
                     
отвън Паркомясто ПМ1/1а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ2/2а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ3/3а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ4/4а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ5 паркомясто 12.50 8 000 Свободно
отвън Паркомясто ПМ6 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ7 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ8 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ9 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ10 инв паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ11 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ12 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ13 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ14 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ15 паркомясто 12.50 Продаден

НЕ Е В ПРОДАЖБА

Етаж Апартамент Описание Изложение Чиста площ Общи части Обща площ Склад Цена /м2/ Крайна цена Крайна цена с мазета Статус Детайли
                   
2 Апартамент В1 2 – стаен запад 54.02 8.81 62.83 900   Продаден
2 Апартамент B2 3 – стаен запад/юг 78.37 13.18 91.55 B14 900 Продаден
2 Апартамент В4 3 – стаен запад/юг 78.84 13.52 92.36 B12 970 Продаден
                   
3 Апартамент В5 2 – стаен запад 54.02 9.17 63.19 B18 950     Продаден
3 Апартамент В6 3 – стаен запад/юг 78.37 13.72 92.09 B7 980     Продаден
3 Апартамент В8 3 – стаен запад/юг 78.84 14.08 92.92 B19 980 Продаден
                   
4 Апартамент В9 3 – стаен запад/юг 54.02 9.17 63.19 B6 950 Продаден  
4 Апартамент В10 3 – стаен запад/юг 78.37 13.72 92.09 B1 Продаден
                   
5 Апартамент В14 3 – стаен запад/юг 78.37 13.18 91.55 B17 Продаден
5 Апартамент В16 3 – стаен запад/юг 78.84 13.52 92.36 B4 Продаден
                   
-1 Склад В1 3.92 0.20 4.12 500 2060 Свободен
-1 Склад В2 3.92 0.20 2.45 500 Продаден
-1 Склад В3 3.98 0.20 4.18 500 Продаден
-1 Склад В4 4.47 0.23 4.70 500 2350 Свободен
-1 Склад В6 3.01 0.15 3.16 500 1580 Продаден
-1 Склад В7 4.55 0.23 4.78 500 2390 Свободен
-1 Склад В8 3.64 0.19 3.83 500 Продаден
-1 Склад В10 3.64 0.19 3.83 500 Продаден
-1 Склад В11 2.87 0.15 3.02 500 1510 Свободен
-1 Склад В12 2.88 0.15 3.03 500 1515 Свободен
-1 Склад В14 3.37 0.17 3.54 500 1770 Свободен
-1 Склад В15 4.10 0.21 4.31 500 2155 Продаден
-1 Склад В16 4.31 0.22 4.53 500 Продаден
-1 Склад В17 2.98 0.15 3.13 500 Продаден
-1 Склад В18 2.98 0.15 3.13 500 1565 Свободен
-1 Склад В19 3.42 0.18 3.60 500 1800 Свободен
                 
1 Гараж 1 22.91 3.93 26.84 Продаден
1 Гараж 2 21.60 3.71 25.31 Продаден
1 Кафе 81.90 14.06 95.96 750 Продаден
1 Магазин 58.13 9.98 68.11 Продаден  

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com