Цени – сграда ул.Костур 16

тел. 0894 304 306 / 310

Етаж Апартамент Описание Изложение Чиста площ Общи части Обща площ Тераса /м2/ Склад /№/ Цена /м2/ Крайна цена Статус Детайли
                     
2 Апартамент А1 2 – стаен изток 53.72 8.88 62.60 Продаден
2 Апартамент А2 3 – стаен изток/юг 93.75 16.11 109.86 Продаден
2 Апартамент А3 3 – стаен юг 84.32 14.35 98.67 Продаден
2 Апартамент А4 3 – стаен юг/запад 92.63 15.77 108.40 Продаден
2 Апартамент А5 2 – стаен север/изток 57.34 9.47 66.81 Продаден
2 Апартамент А6 3 – стаен север/запад 86.82 14.49 101.31 Продаден
2 Апартамент А7 3 – стаен запад 94.95 16.16 111.11 Продаден
2 Апартамент А8 2 – стаен север 58.19 9.61 67.80 Продаден
                     
3 Апартамент А9 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 Продаден
3 Апартамент А10 3 – стаен изток/юг 93.75 16.77 110.52 Продаден
3 Апартамент А11 3 – стаен юг 84.32 14,94 99.26 Продаден
3 Апартамент А12 3 – стаен юг/запад 92.63 16.41 109.04 Продаден
3 Апартамент А13 2 – стаен север/изток 57.34 9.86 67.20 Продаден
3 Апартамент А14 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 Продаден
3 Апартамент А15 3 – стаен запад 94.95 16.82 111.77 Продаден
3 Апартамент А16 2 – стаен север 58.19 10.01 68.20 Продаден
                     
4 Апартамент А17 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 Продаден
4 Апартамент А18 3 – стаен изток/юг 93.75 16.77 110.52 Продаден
4 Апартамент А19 3 – стаен юг 84.32 14.94 99.26 Продаден
4 Апартамент А20 3 – стаен юг/запад 92.63 16.41 109.04 Продаден
4 Апартамент А21 2 – стаен север/изток 57.34 9.94 67.28 Продаден
4 Апартамент А22 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 Продаден
4 Апартамент А23 3 – стаен запад 94.95 16.82 111.77 Продаден
4 Апартамент А24 2 – стаен север 58.19 10.08 68.27 Продаден
                     
5 Апартамент А25 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 Продаден
5 Апартамент А26 3 – стаен изток/юг 93.75 16.77 110.52 Продаден
5 Апартамент А27 3 – стаен юг 84.32 14.94 99.26 Продаден
5 Апартамент А28 3 – стаен юг/запад 92.63 16.54 109.17 Продаден
5 Апартамент А29 2 – стаен север/изток 57.34 9.94 67.28 Продаден
5 Апартамент А30 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 Продаден
5 Апартамент А31 3 – стаен запад 94.95 16.82 111.77 Продаден
5 Апартамент А32 2 – стаен север 58.19 10.08 68.27 Продаден
                     
6 Апартамент А33 2 – стаен изток 53.72 9.31 63.03 Продаден
6 Апартамент А34 3 – стаен изток/юг 93.75 16.90 110.65 Продаден
6 Апартамент А35 3 – стаен юг 84.32 15.06 99.38 Продаден
6 Апартамент А36 3 – стаен юг/запад 92.63 16.54 109.17 Продаден
6 Апартамент А37 2 – стаен север/изток 57.34 9.94 67.28 Продаден
6 Апартамент А38 3 – стаен север/запад 86.82 15.08 101.90 Продаден
6 Апартамент А39 3 – стаен запад 94.95 16.95 111.90 Продаден
6 Апартамент А40 2 – стаен север 58.19 10.08 68.27 Продаден
                     
7 Апартамент А41 2 – стаен изток 53.72 9.13 62.85 Продаден
7 Апартамент А42 3 – стаен изток/юг 67.56 16.57 84.13 Продаден
7 Апартамент А43 3 – стаен юг 110,51 14.76 125,27 Продаден
7 Апартамент А44 3 – стаен юг/запад 92.63 16.21 108.84 Продаден
7 Апартамент А45 2 – стаен север/изток 57.34 9.74 67.08 Продаден
7 Апартамент А46 3 – стаен север/запад 86.82 14.90 101.72 Продаден
7 Апартамент А47 3 – стаен запад 94.95 16.62 111.57 Продаден
7 Апартамент А48 2 – стаен север 58.19 9.89 68.08 Продаден
                     
8 Апартамент А49 2 – стаен изток 53.72 8.88 62.60 Продаден
8 Апартамент А50 3 – стаен изток/юг 93.75 16.11 109.86 Продаден
8 Апартамент А51 3 – стаен юг 84.32 14.35 98.67 Продаден
8 Апартамент А52 3 – стаен юг/запад 92.63 15.77 108.40 Продаден
8 Апартамент А53 2 – стаен север/изток 57.34 9.55 66.89 Продаден
8 Апартамент А54 3 – стаен север/запад 86.82 14.49 101.31 Продаден
8 Апартамент А55 3 – стаен запад 94.95 16.16 111.11  Продаден
8 Апартамент А56 2 – стаен север 58.19 9.61 67.80 Продаден
                     
9 Апартамент А57 изток/юг 111.95 18.85 130.80 114.35 Продаден
9 Апартамент А58 53.02 8.84 61.86 27.48 Продаден
9 Апартамент А60 запад/север 75.8 12.39 88.19 36.76 Продаден
9 Апартамент А61 запад/север 60.74 9.83 70.57 62.90 Продаден
                     
1 Склад А1 2.31 0.12 2.43 Продаден
1 Склад А2 2.33 0.12 2.45 Продаден
1 Паркомясто А1/1 паркомясто 13.99 15.24 29.23 Продаден
1 Паркомясто А2/2 паркомясто 15.01 16.35 31.36 Продаден
1 Паркомясто А3/3 паркомясто 14.34 15.62 29.96 Продаден
1 Паркомясто А4/4 паркомясто 17.35 18.90 36.25 Продаден
1 Паркомясто А5/5 паркомясто 17.35 18.90 36.25 Продаден
1 Паркомясто А6/6 паркомясто 15.01 16.35 31.36 Продаден
1 Паркомясто А7/7 паркомясто 14.35 15.63 29.98 Продаден
1 Паркомясто А8/8 паркомясто 17.45 19.00 36.45 Продаден
1 Паркомясто А9/9 паркомясто 17.35 18.90 36.25 Продаден
1 Паркомясто А10/10 паркомясто 14.39 15.68 30.07 Продаден
1 Паркомясто А11/11 паркомясто 16.96 18.48 35.44 Продаден
1 Паркомясто А12/12 паркомясто 18.37 20.01 38.38 Продаден
1 Паркомясто А13 паркомясто 17.07 18.60 35.67 Продаден
1 Паркомясто А14 паркомясто 13.30 14.49 27.79 Продаден
1 Паркомясто А15 паркомясто 13.30 14.49 27.79 Продаден
1 Паркомясто А16 паркомясто 12.00 13.07 25.07 Продаден
1 Паркомясто А17 паркомясто 12.00 13.07 25.07 Продаден
1 Паркомясто А18 паркомясто 12.28 13.38 25.66 Продаден
1 Паркомясто А19 паркомясто 12.28 13.38 25.66 Продаден
                     
-1 Паркомясто А20 паркомясто 13.99 14.46 28.45 Продаден
-1 Паркомясто А21 паркомясто 15.01 15.51 30.52  Продаден
-1 Паркомясто А22 паркомясто 14.34 14.81 29.15  Продаден
-1 Паркомясто А23 паркомясто 17.35 17.93 35.28 Продаден
-1 Паркомясто А24 паркомясто 17.35 17.93 35.28 Продаден
-1 Паркомясто А25 паркомясто 15.01 15.51 30.52 Продаден
-1 Паркомясто А26 паркомясто 14.35 14.82 29.17 Продаден
-1 Паркомясто А27 паркомясто 17.45 18.03 35.48 Продаден
-1 Паркомясто А28 паркомясто 17.35 17.93 35.28 Продаден
-1 Паркомясто А29 паркомясто 14.39 14.87 29.26 Продаден
-1 Паркомясто А30 паркомясто 16.96 17.52 34.48 Продаден
-1 Паркомясто А31 паркомясто 18.34 18.95 37.29 Продаден
-1 Паркомясто А32 паркомясто 17.07 17.64 34.71 Продаден
-1 Паркомясто А33 паркомясто 14.04 14.51 28.55 Продаден
-1 Паркомясто А34 паркомясто 14.04 14.51 28.55 Продаден
-1 Паркомясто А35 паркомясто 17.95 18.55 36.50 Продаден
-1 Паркомясто А36 паркомясто 17.95 18.55 36.50 Продаден
-1 Паркомясто А37 паркомясто 12.28 12.69 24.97 Продаден
-1 Паркомясто А38 паркомясто 12.28 12.69 24.97 Продаден
                     
отвън Паркомясто ПМ1/1а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ2/2а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ3/3а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ4/4а паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ5 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ6 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ7 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ8 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ9 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ10 инв паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ11 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ12 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ13 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ14 паркомясто 12.50 Продаден
отвън Паркомясто ПМ15 паркомясто 12.50 Продаден

НЕ Е В ПРОДАЖБА

Етаж Апартамент Описание Изложение Чиста площ Общи части Обща площ Склад Цена /м2/ Крайна цена Крайна цена с мазета Статус Детайли
                   
2 Апартамент В1 2 – стаен запад 54.02 8.81 62.83   Продаден
2 Апартамент B2 3 – стаен запад/юг 78.37 13.18 91.55 B14 Продаден
2 Апартамент В4 3 – стаен запад/юг 78.84 13.52 92.36 B12 Продаден
                   
3 Апартамент В5 2 – стаен запад 54.02 9.17 63.19 B18     Продаден
3 Апартамент В6 3 – стаен запад/юг 78.37 13.72 92.09 B7     Продаден
3 Апартамент В8 3 – стаен запад/юг 78.84 14.08 92.92 B19 Продаден
                   
4 Апартамент В9 3 – стаен запад/юг 54.02 9.17 63.19 B6 Продаден  
4 Апартамент В10 3 – стаен запад/юг 78.37 13.72 92.09 B1 Продаден
                   
5 Апартамент В15 2 – стаен юг 46,06 54.04 Продаден
5 Апартамент В16 3 – стаен запад/юг 78.84 13.52 92.36 B4 Продаден
                   
6 Апартамент В18 2 – стаен запад/юг 48.73 56.92 Продаден
                   
-1 Склад В1 3.92 0.20 4.12 Продаден
-1 Склад В2 3.92 0.20 2.45 Продаден
-1 Склад В3 3.98 0.20 4.18 Продаден
-1 Склад В4 4.47 0.23 4.70 Продаден
-1 Склад В6 3.01 0.15 3.16 Продаден
-1 Склад В7 4.55 0.23 4.78 Продаден
-1 Склад В8 3.64 0.19 3.83 Продаден
-1 Склад В10 3.64 0.19 3.83 Продаден
-1 Склад В11 2.87 0.15 3.02 Продаден
-1 Склад В12 2.88 0.15 3.03 Продаден
-1 Склад В14 3.37 0.17 3.54 Продаден
-1 Склад В15 4.10 0.21 4.31 Продаден
-1 Склад В16 4.31 0.22 4.53 Продаден
-1 Склад В17 2.98 0.15 3.13 Продаден
-1 Склад В18 2.98 0.15 3.13 Продаден
-1 Склад В19 3.42 0.18 3.60 1800 Свободен
                 
1 Гараж 1 22.91 3.93 26.84 Продаден
1 Гараж 2 21.60 3.71 25.31 Продаден
1 Кафе 81.90 14.06 95.96 Продаден
1 Магазин 58.13 9.98 68.11 Продаден  

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com